Kako se piše pravilno na hrvatski?

Iako ili i ako?

Kako je pravilno pisati: iako ili i ako?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Kad je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja u hrvatskom jeziku, govornici nerijetko nailaze na probleme i rade greške u pisanju. Ponajprije je riječ o tome da se mnoge riječi izgovaraju sastavljeno, spojeno, a pravilno ih je odvojeno pisati. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali ih govornici pišu rastavljeno odnosno odvojeno. Najčešći je uzrok tome što su riječi često sastavljene od više sastavnica, pa se govornicima vjerojatno čini pravilno pisati ih odvojeno.

Kod glagola se najčešće griješi u pisanju niječnice ne sastavljeno s glagolom koji slijedi. Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kad je riječ o imenicama s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno: nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Naime, u ovom slučaju moguća su dva načina pisanja. Rastavljeno pisanje i ako je pravilno, isto kao i spojeno – iako. No, radi se o različitim izrazima.

Pisano odvojeno, i ako, radi se i spoju sastavnog veznika i te pogodbenog veznika ako. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:

  • Marta je došla jučer, i ako dođe danas ići ćete zajedno na plažu.
  • Da te nisam više vidjela tu i ako još jednom dođeš odmah ti zovem mamu.
  • Slušaj u razredu i ako budeš zločest, odmah dolazim po tebe.

Pisano skupa odnosno sastavljeno, iako, veznik je kojim se izriče nešto suprotno od očekivanog. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:

  • Iako si bio marljiv, drugi učenik je dobio nagradu.
  • Iako je star, veoma brzo trči.
  • Prošli su u drugi krug iako se nisu baš pokazali.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše sastavljeno veznik iako. Dopušteno je i rastavljeno pisanje, kad koristimo kombinaciju dvaju veznika – i ako.