Kako se piše pravilno na hrvatski?

Iako ili i ako?

Kako je pravilno pisati: iako ili i ako?

Ovdje je riječ o pravilima sastavljenog i rastavljenog pisanja.

Naime, u ovom slučaju moguća su dva načina pisanja. Rastavljeno pisanje i ako je pravilno, isto kao i spojeno – iako. No, radi se o različitim izrazima.

Pisano odvojeno, i ako, radi se i spoju sastavnog veznika i te pogodbenog veznika ako. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:

Marta je došla jučer, i ako dođe danas ići ćete zajedno na plažu.
Da te nisam više vidjela tu i ako još jednom dođeš odmah ti zovem mamu.
Slušaj u razredu i ako budeš zločest, odmah dolazim po tebe.

Pisano skupa odnosno sastavljeno, iako, veznik je kojim se izriče nešto suprotno od očekivanog. Primjeri pravilne uporabe su sljedeći:

Iako si bio marljiv, drugi učenik je dobio nagradu.
Iako je star, veoma brzo trči.
Prošli su u drugi krug iako se nisu baš pokazali.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše sastavljeno veznik iako. Dopušteno je i rastavljeno pisanje, kad koristimo kombinaciju dvaju veznika – i ako.