Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ljekovit ili lijekovit?

Kako je pravilno pisati: lijekovit ili ljekovit? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava osobina nečega što služi za liječenje. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ljekovit, ljekovita, ljekoviti…