Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ljevoruk ili lijevoruk?

Kako je pravilno pisati: ljevoruk ili lijevoruk?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Pridjev nastaje od tvorbi od pridjeva lijev i imenice ruka. Označava osobu koja se vještije služi lijevom rukom, za razliku od onog tko je desnoruk. Može se reći i dešnjak i ljevak. Premda je ispravno pisati lijev, lijevi, lijeva… u ovoj složenici pravilno je kratiti /ije/ u /je/ te je točno: ljevoruk. Na srednjem slogu nalazi se kratkouzlazni naglasak (izgovara se brzo). Ispravno je ljevoruk, ljevoruka, ljevorukom, ljevorukih, ljevakinja, ljevak, ljevičar, ljevica…

Primjeri:

  • Nisam znala da si ljevoruk, sve do danas.
  • Mi smo oboje dešnjaci, a naša su djeca ljevoruka.
  • Govorio je da je dešnjak, ali primijetila sam da se bolje služi lijevom rukom pa mislim da je zapravo rođen ljevoruk.
  • Neki učitelji prije smatrali su ljevoruku djecu manje sposobnom.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše pridjev ljevoruk, ljevoruka, ljevorukom, ljevorukim, ljevorukih…