Kako se piše pravilno na hrvatski?

Ljevak ili lijevak?

Kako je pravilno pisati: ljevak ili lijevak?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

U ovom slučaju radi se o posve različitim riječima. Jedna dolazi od glagola liti; lijevati, a druga od pridjev lijev, lijevi. Tako je pravilno koristiti ljevak – u značenju osobe koja se vještije koristi lijevom rukom, suprotno od dešnjak. A imenica lijevak označava (kuhinjsko) pomagalo za ulijevanje ili prelijevanje tekućine. Drukčije su i u izgovoru: lijevak ima dugouzlazni naglasak, a ljevak kratkouzlazni naglasak.

Primjeri:

Ljevak

  • Moj muž je ljevak, a sin dešnjak.
  • Iako sam ljevak, dobro se služim i desnom rukom.

Lijevak

  • Dodaj mi lijevak iz ormara, moram preliti rakiju.
  • Trebao im je lijevak za projekt iz kemije.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se pišu imenice lijevak i ljevak, ali ne u istom značenju.