Kako se piše pravilno na hrvatski?

Reći ili reči?

Kako je pravilno pisati: reći ili reči?

Ovdje je riječ o dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. Takve dvojbe veoma su česte u hrvatskom jeziku, a neki od poznatijih primjera pogrešnog pisanja su kuča (umjesto točnog kuća), vruče (umjesto pravilnog vruće), prića (umjesto pravilnog priča) i drugi.

Nažalost, nekim govornicima je vrlo teško razlikovati glasove č i ć, a nekima je to vrlo jednostavno i usvojili su to od najranijih dana. Također, postoje regije gdje je posebice teško usvajanje razlikovanja č i ć zbog njihovih lokalnih govora gdje te razlike nisu očite.

O ovom primjeru radi se o glagolu i infinitivu naglašenom kratkosilaznim naglaskom. Glagol ima podrijetlo kao i imenica riječ od praslavenskog i staroslavenskog oblika rěčь. U ruskom jeziku glasi reč, a u poljskom jeziku rzecz. U hrvatskom jeziku pravilno se piše infinitiv reći. Valja pripaziti kod pisanja prezenta (rečem, rečeš, reče, rečemo, rečete, reču). I kod glagolskog pridjeva trpnog ili pasivnog: rečen, rečena, rečeno, rečeni, rečene, rečena.

Glagol reći čest je u frazama poput reći u vjetar, reći u oči, reći misu, reći krivu riječ, malo je reći, i druge.

Primjeri:

  • Ako se želiš družiti sa mnom, moraš mi reći sve svoje tajne.
  • Na kraju, mora se reći, s njom se ama baš nitko nije družio.
  • Ako želimo reći istinu, on nju nikad nije prevario.
  • Morala je sve svoje tajne reći svojoj majci i to je njihov brak dovelo do raskida.
  • Mami moraš reći ako te netko zlostavlja u vrtiću.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol u infinitivu reći. Pravilno se piše i reče, rečeno, rečena, rečem, rečemo, rečeš…