Ljubićast ili ljubičast?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ljubićast ili ljubičast? U svom korijenu pridjev ima praslavensku i staroslavensku riječ ljubiti. Kad je riječ o konkretnom pridjevu, označava da je što boje koja je mješavina plave i crvene, a pravilno se piše: ljubičast. Ispravno je: ljubičastom, ljubičasti, ljubičastog, ljubičastima, ljubičastih…

LEAVE A COMMENT