Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mješavina ili miješavina?

Kako je pravilno pisati: mješavina ili miješavina?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

Imenica u ovom primjeru dolazi od glagola miješati, koji pak ima podrijetlo u praslavenskom i staroslavenskom obliku měšati. Glagol miješati ima dugouzlazni naglasak (izgovara se dugo), a imenica mješavina ima kratkouzlazni naglasak na prvom slogu (izgovara se kratko). Stoga je pravilno pisati s /je/: mješavina, mješavine, mješavini, mješavinama…

Primjeri:

  • To je bila mješavina začina koju moj želudac nije mogao podnijeti.
  • Napravila je neku čudesnu mješavinu i natjerala me da to popijem.
  • Pila je neku mješavinu čajeva i tvrdila da joj pomaže.
  • Pravila je kruh od neke mješavine više vrsta brašna.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda mješavina, mješavine, mješavini, mješavinom, mješavinama…