Kako se piše pravilno na hrvatski?

Lovački ili lovaćki?

Kako je pravilno pisati: lovački ili lovaćki? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na lovce. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati lovački, lovačkog, lovačke…