Mačevalac ili maćevalac?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: maćevalac ili mačevalac? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici muškog roda kojom se označava onaj koji se služi mačem. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mačevalac, mačevaoca, mačevaocu…

LEAVE A COMMENT