Kako se piše pravilno na hrvatski?

Materijalist ili materialist?

Kako je pravilno pisati: materialist ili materijalist? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu kojoj je jedino stalo do materijalnih dobara, novca. Dolazi od latinske riječi materia u značenju drveni dio stabljike, srž, tvar. U hrvatskom jeziku pravilno se piše: materijalist, materijalista, materijalistu, materijalistima…