Materijalista ili materijalist?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: materijalist ili materijalista? Ovdje je riječ o imenici muškog roda koja označava osobu kojoj je najviše stalo do materijalnih dobara. novca. Dolazi od latinske riječi materia u značenju drveni dio stabljike, srž, tvar. U hrvatskom jeziku pravilno se piše: materijalist, materijalistu, materijalistima. Oblik u genitivu glasi: materijalista. Nominativ jednine glasi: materijalist.

LEAVE A COMMENT