Mehaničarski ili mehanićarski?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: mehaničarski ili mehanićarski? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu ili prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na mehaničare. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mehaničarski, mehaničarskog, mehaničarskom…

LEAVE A COMMENT