Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mekoća ili mekoča?

Kako je pravilno pisati: mekoča ili mekoća? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava svojstvo nečega što je meko. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mekoća, mekoće, mekoći…