Mjehurić ili mijehurić?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: mjehurić ili mijehurić? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu imenice mjehur. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mjehurić, mjehurića, mjehuriću, mjehurićem…

LEAVE A COMMENT