Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mjehurič ili mjehurić?

Kako je pravilno pisati: mjehurič ili mjehurić? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o deminutivu imenice mjehur. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mjehurić, mjehurića, mjehuriću, mjehurićem…