Mještanski ili miještanski?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: miještanski ili mještanski? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu koji se odnose na mještane. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mještanski, mještanskog, mještanskom…

LEAVE A COMMENT