Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mlijekar ili mljekar?

Kako je pravilno pisati: mljekar ili mlijekar? Dvoje u pisanju između /ije/ i /je/ česte su u hrvatskom jeziku. Ova imenica muškog roda u značenju ‘onaj koji razvozi mlijeko ili se na neki način bavi mlijekom’ dolazi od imenice mlijeko, odnosno praslavenskog oblika: melko. Imenica mlijeko naglašena je dugouzlaznim naglaskom (izgovara se dugo), a imenica mljekar ima kratkouzlazni naglasak (izgovara se kratko). Stoga je pravilno pisati: mljekar, mljekari, mljekarima, mljekara, mljekarica, mljekarov…