Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mlijekara ili mljekara?

Kako je pravilno pisati: mljekara ili mlijekara?

U hrvatskom jeziku mnogobrojni govornici dvoje o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, nekima to predstavlja veliku poteškoću. U pravilu ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.

Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Tako je npr. kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik. Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).

U ovom primjeru imenica dolazi od riječi mlijeko, koja ima podrijetlo u praslavenskoj riječi melko. Imenica mlijeko ima dugouzlazni naglasak (izgovara se dugo), a imenica ženskog roda o kojoj je riječ ima kratkouzlazni naglasak (izgovara se brzo). Stoga, ispravno je pisati: mljekara, mljekari, mljekare, mljekarski, mljekar, mljekarica, mljekarov, mljekarama… Ipak, važno je upamtiti da se oblik /ije/ piše u riječima: mlijeko i mliječni.

Primjeri:

  • Zatvorila se još jedna domaća mljekara.
  • Planirali su otvoriti malu obiteljsku mljekaru, ali nisu dobili novac iz fondova.
  • Ja sam radio po cijeli dan u njihovoj mljekari.
  • Zatvorili su mljekaru zbog velikih dugova.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica ženskog roda mljekara, mljekare, mljekari, mljekarom, mljekarama..