Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mlijekarstvo ili mljekarstvo?

Kako je pravilno pisati: mlijekarstvo ili mljekarstvo? Imenica dolazi od riječi mlijeko, koja pak ima podrijetlo u praslavenskom melko. Mlijeko ima dugouzlazni naglasak (izgovara se dugo), kao i imenica o kojoj se raspravlja. Premda je ispravno pisati mlijeko i mliječni, kod imenice koja označava ‘djelatnost proizvodnje mlijeka’ pravilan oblik je: mljekarstvo. Pokrata /ije/ u /je/ događa se i kod: mljekar, mljekarica, mljekarski, mljekarov…