Kako se piše pravilno na hrvatski?

Mokraćni ili mokračni?

Kako je pravilno pisati: mokračni ili mokraćni? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što se odnosi na mokraću. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati mokraćni, mokraćnog, mokraćnom…