Načitan ili naćitan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: načitan ili naćitan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola načitati se. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati načitan, načitana, načitani..

LEAVE A COMMENT