Nadničariti ili nadnićariti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: nadnićariti ili nadničariti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači raditi za nadnicu. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nadničariti, nadničarim, nadničariš, nadničari…

LEAVE A COMMENT