Nagovješćivati ili nagoviješćivati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: nagovješćivati ili nagoviješćivati? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači nešto javno objaviti. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nagovješćivati, nagovješćujem, nagovješćuješ, nagovješćuje…

OSTAVITE KOMENTAR