Kako se piše pravilno na hrvatski?

Najčešći ili najčešči?

Kako je pravilno pisati: najčešči ili najčešći? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Superlativ pridjeva čest koji označava nešto što se ponavlja ili koje nailazi u kratkim vremenskim razmacima. Dolazi od praslavenske riječi čęstъ. Pravilno je pisati najčešći, najčešćeg, najčešćem, najčešćih…