Najgušći ili najgušči?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: najgušći ili najgušči? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o superlativu pridjeva gust koji dolazi od praslavenske riječi gǫstъ. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati najgušći, najgušćeg, najgušćem, najgušća…

LEAVE A COMMENT