Nazočan ili nazoćan?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: nazoćan ili nazočan? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu kojim se označava nešto što je na mjestu gdje se nešto zbiva. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nazočan, nazočna, nazočnu…

LEAVE A COMMENT