Nazočnošću ili nazoćnošću?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: nazočnošću ili nazoćnošću? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o instrumentalu jednine imenice ženskog roda nazočnost kojom se označava činjenica da se netko nalazi na mjestu na kojem se nešto događa. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati nazočnošću.

LEAVE A COMMENT