Kako se piše pravilno na hrvatski?

Neprianjajuća ili neprijanjajuća?

Kako je pravilno pisati: neprijanjajuća ili neprianjajuća? Ovdje je riječ o pridjevu koji označava da se radi o materijalu koji ne prianja. Dolazi od niječne čestice ne i glagola prianjati. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše neprianjajući, neprianjajuća, neprianjajuće, neprianjajućim…