Novo komponiran ili novokomponiran?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: novokomponiran ili novo komponiran? Ovdje je riječ o pridjevu koji se tvori od pridjeva i priloga novi/nova/novo i pridjeva komponiran/komponirana/komponirano. Pridjev se pravilno piše sastavljeno odnosno spojeno: novokomponiran, novokomponirano, novokomponirani, novokomponirane…

OSTAVITE KOMENTAR