Novo otkriveni ili novootkriveni?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: novootkriveni, novotkriveni ili novo otkriveni? Ovdje je riječ o pridjevu koji se tvori od pridjeva i priloga novi/nova/novo i pridjeva otkriven/otkrivena/otkriveno. Pridjev se pravilno piše sastavljeno odnosno spojeno: novootkriven, novootkrivena, novootkriveni, novootkrivene, novootkrivenim…

LEAVE A COMMENT