Novogradnja ili novo gradnja?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: novogradnja ili novo gradnja? Ovdje je riječ o imenici koji se tvori od pridjeva i priloga novi/nova/novo i imenice ženskog roda gradnja. Imenica se pravilno piše sastavljeno odnosno spojeno: novogradnja, novogradnje, novogradnjom, novogradnji…

OSTAVITE KOMENTAR