Novoimenovani ili novo imenovani?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: novo imenovani ili novoimenovani? Ovdje je riječ o pridjevu koji se tvori od pridjeva i priloga novi/nova/novo i pridjeva imenovan/imenovana/imenovano. Pridjev se pravilno piše sastavljeno odnosno spojeno: novoimenovan, novoimenovano, novoimenovani, novoimenovane, novoimenovanih…

OSTAVITE KOMENTAR