Novoizabrani ili novo izabrani?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: novo izabrani ili novoizabrani? Ovdje je riječ o pridjevu koji se tvori od pridjeva i priloga novi/nova/novo i pridjeva izabran/izabrana/izabrano. Pridjev se pravilno piše sastavljeno odnosno spojeno: novoizabran, novoizabrane, novoizabrano, novoizabranih, novoizabranim…

OSTAVITE KOMENTAR