Novovjekovni ili novo vjekovni?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: novo vjekovni ili novovjekovni? Ovdje je riječ o pridjevu koji se tvori od pridjeva i priloga novi/nova/novo i pridjeva vjekovni/vjekovna/vjekovno. Pridjev se pravilno piše sastavljeno odnosno spojeno: novovjekovni, novovjekovna, novovjekovne, novovjekovnim… Primjer pravilne uporabe: Ovo je novovjekovna građevina.

OSTAVITE KOMENTAR