Kako se piše pravilno na hrvatski?

Obeščastiti ili obezčastiti?

Kako je pravilno pisati: obeščastiti ili obezčastiti?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Glagol u ovom primjeru znači nanijeti sramotu čijoj časti ili čijem dobrom glasu. U navedenoj su se riječi dogodile dvije glasovne promjene. Prva od njih je jednačenje po zvučnosti. Zvučni glas z se našao ispred bezvučnog glasa č te se obezvučio prešavši u s (obez + častiti > obezčastiti > obesčastiti). Zatim se dogodilo jednačenje po mjestu tvorbe, tj. nepalatal s je prešao u palatal š (obesčastiti > obeščastiti). Pravilno je dakle pisati obeščastiti, obeščastim, obeščašćen, obeščastio, obeščašćenje…

Primjeri:

  • Pred svima ga je optužila da ju je obeščastio.
  • Nakon optužbi da ju je obeščastio, morali su sklopiti brak kako bi sačuvali čast.
  • Obeščastio je tog čovjeka optužbama vezanima za njegovu imovinu.
  • Baka im je rekla da su obeščastili njihovo obiteljsko prezime.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol obeščastiti, obeščastio, obeščastila, obeščastimo, obeščastile… U tvorbi glagola provode se glasovne promjene jednačenje suglasnika po zvučnosti i jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe.