Kako se piše pravilno na hrvatski?

Oblijepljen ili obljepljen?

Kako je pravilno pisati: obljepljen ili oblijepljen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola oblijepiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati oblijepljen.