Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odcijepiti ili otcijepiti?

Kako je pravilno pisati: odcijepati ili otcijepati? Glagol nastaje u tvorbi od prijedloga od i glagola cijepiti. Tada se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa c. Prema pravilima o jednačenju suglasnika po zvučnosti glas d bi se trebao obezvučiti, no ovo je iznimka od pravila. Stoga se pravilno piše: odcijepiti, odcijepio, odcijepila, odcijepim, odcijepiš, odcijepljen, odcijepljenje…

Kako je pravilno pisati: odcijepiti ili otcijepiti?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Glagol u ovom primjeru nastaje u tvorbi od prijedloga od i glagola cijepiti. Tada se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa c. Prema pravilima o jednačenju suglasnika po zvučnosti glas d bi se trebao obezvučiti, no ovo je iznimka od pravila.

Naime, pravilo kaže da kad se d nađe ispred c, č, ć, s, š ne prelazi u bezvučno t.

Stoga se pravilno piše: odcijepiti, odcijepio, odcijepila, odcijepim, odcijepiš, odcijepljen, odcijepljenje…

Primjeri:

  • Te godine bio je referendum kad su građani odlučili da se ipak neće odcijepiti.
  • Htjeli su se odcijepiti od veće države, ali im nije pošlo za rukom.
  • Odcijepljenje je bilo u drugoj polovini dvadesetog stoljeća.
  • Odcijepili su su i oformili vlastitu državu sa svojim autonomnim institucijama.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol odcijepiti, odcijepila, odcijepio, odcijep