Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odšetati ili otšetati?

Kako je pravilno pisati: odšetati ili otšetati?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom.

Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Glagol je nastao u tvorbi od prijedlga od i glagola šetati. Iako se u navedenoj riječi zvučni glas d našao ispred bezvučnog glasa š, ne provodi se glasovna promjena jednačenja po zvučnosti. Naime, iznimka kaže da kad se d nađe ispred c, č, ć, s, š ne mijenja se u bezvučno t. Pravilno je stoga pisati odšetati, odšetam, odšetavši, odšetao, odšetala…

Primjeri:

  • Samo je odšetala bez jedne jedine riječi.
  • Odšetali su prema zalasku sunca napuštajući obiteljsko druženje.
  • Marta je odšetala iza kuće jer je htjela vidjeti bakine koke.
  • Odšetali smo do obližnje trgovine kako bismo kupili kukuruz i gljive.
  • Nisu htjeli odšetati do susjede, nego su išli romobilima.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol odšetati, odšetao, odšetala, odšeće, odšećemo, odšećeš… Odnosno, u tvorbi glagola odšetati ne provodi se glasovna promjena jednačenje suglasnika po zvučnosti.