Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odsijecati ili otsijecati?

Kako je pravilno pisati: otsijecati ili odsijecati? Glagol nastaje u tvorbi od prijedloga od i glagola sijecati. Tada se zvučni glas d nađe ispred bezvučnog glasa s. Iako bi se trebalo provoditi jednačenje po zvučnosti, ovo je iznimka od pravila. Stoga je ispravno pisati: odsijecati, odsijecam, odsijecaš , odsijecamo, odsjeći, odsječak, odsječen, odsječena…