Kako se piše pravilno na hrvatski?

Otsjeći ili odsjeći?

Kako je pravilno pisati: otsjeći ili odsjeći?

Ovdje je riječ o tome provodi li se ili ne provodi glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. Jednačenje suglasnika po zvučnosti glasovna je promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom. Postoje i slučajevi koji su iznimke u kojima se ne provodi jednačenje suglasnika po zvučnosti, primjerice u nekim stranim riječima (Habsburgovci) i dr.

Svršeni glagol nastaje u tvorbi od prijedloga od i glagola sjeći. Tada se zvučni glas d našao ispred bezvučnog glasa s. Prema pravilima o jednačenju po zvučnosti trebalo bi se provoditi jednačenje, no ovo je iznimka od pravila.

Naime, kad se d nađe ispred c, č, ć, š, s ne prelazi u svoj bezvučni parnjak – t.

Pravilno se piše: odsjeći, odsječem, odsjekli, odsječen, odsjekoh, odsjekavši…

Primjeri:

  • Noge su mi se odsjekle kad sam ugledala na kraju tamnog hodnika vlastitu sjenu u zrcalu.
  • Možeš li mi odsjeći komadić od onog velikog zaleđenog komada mesa iz zamrzivača?
  • Odsjekao je glavu jadnoj životinji, na što su mnoge žene u publici reagirale vriskom i zgražanjem.
  • Želiš li ti odsjeći prvi komad torte?
  • Bili smo odsječeni čak deset dana zbog velike snježne oluje koja je zahvatila pola Kanade.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol odsjeći, odsječen, odsjekao, odsjekla, odsjekavši, odsječemo, odsječeni… Odnosno, u tvorbi glagola odsjeći ne provodi se glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti.