Kako se piše pravilno na hrvatski?

Odskočiti ili odskoćiti?

Kako je pravilno pisati: odskoćiti ili odskočiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o svršenom glagolu koji znači odbaciti se od mjesta na kojem se stoji. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati odskočiti, odskočim, odskočiš…