Ogorčen ili ogorćen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ogorčen ili ogorćen? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola ogorčiti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ogorčen, ogorčena, ogorčeno…

LEAVE A COMMENT