Ograničavati ili ogranićavati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ogranićavati ili ograničavati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači postaviti granice nečemu. Naglašen je dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ograničavati, ograničavam, ograničavaš…

LEAVE A COMMENT