Ograničenost ili ogranićenost?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ogranićenost ili ograničenost? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o imenici ženskog roda kojom se označava stanje onoga što je ograničeno. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati ograničenost, ograničenosti, ograničenošću…

LEAVE A COMMENT