Ograničiti ili ogranićiti?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: ograničiti ili ogranićiti? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolu koji znači postaviti granice. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom te se tvori od prefiksa o- i imenice granica. Pravilno je pisati ograničiti, ograničim, ograničiš, ograniči…

OSTAVITE KOMENTAR