Onesvješten ili onesviješten?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: onesviješten ili onesvješten? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola onesvijestiti. Naglašen je je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati onesviješten.

LEAVE A COMMENT