Onesvjestila ili onesvijestila?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: onesvjestila ili onesvijestila? Dvojbe u pisanju između glasova /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu aktivnom koji dolazi od glagola onesvijestiti. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati onesvijestila.

LEAVE A COMMENT