Kako se piše pravilno na hrvatski?

Optuženički ili optuženićki?

Kako je pravilno pisati: optuženićki ili optuženički? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o prilogu i pridjevu kojima se označava nešto što se odnosi na optuženika ili na način optuženika. Naglašeni su kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati optuženički, optuženičkog, optuženičkom…