Orjentacijski ili orijentacijski?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: orijentacijski ili orjentacijski? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o pridjevu i prilogu kojima se označava nešto što se odnosi na orijentaciju. Naglašeni su dugouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati orijentacijski, orijentacijskog, orijentacijskom…

2 thoughts on - Orjentacijski ili orijentacijski?

LEAVE A COMMENT