Osumnjičivati ili osumnjićivati?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: osumnjičivati ili osumnjićivati? Dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o nesvršenom glagolu koji znači sumnjati u nekoga. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati osumnjičivati.

LEAVE A COMMENT